De basisvaardigheden van het rekenen vereisen veel oefening maar ook toetsen is belangrijk om te kunnen volgen wat leerlingen wel en niet beheersen. De commissie Meijerink adviseert in haar rapport ‘Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen’ dan ook dat dat er meer aandacht moet zijn voor het oefenen en systematisch toetsen van basisvaardigheden. Rekentuin sluit uitstekend aan bij dit advies omdat het oefenen en toetsen van vaardigheden is gecombineerd in één programma.


Taalzee bevat ruim 25.000 opgaven verdeeld over 15 verschillende spellen. De woorden en opgaven die in deze taalspellen aan bod komen zijn vastgesteld op basis van de referentieniveaus taal, Cito, methoden en bekende woordenlijsten, zoals de vmbo-woordenlijst.

 

De moeilijkheid van de opgaven van Taalzee loopt per taalspel van heel makkelijk tot heel moeilijk, zodat het zelfs voor volwassenen nog uitdagend is. Zo begint het spel taalkundig ontleden bijvoorbeeld met opgaven over lidwoorden, maar wordt er ook gevraagd naar onbepaalde, betrekkelijke en wederkerige voornaamwoorden. Hiermee voldoen de huidige taalspellen qua niveau ook aan de referentieniveaus 1F, 2Fen 3F. Taalzee is dan ook geschikt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, alsook het MBO en HBO.

 

In de toekomst zullen er nog meer taalspellen, waaronder begrijpend lezen, worden toegevoegd. Het is ons streven dat Taalzee zo goed mogelijk voldoet aan de referentieniveaus taal. Enkele vaardigheden, zoals mondelinge taalvaardigheid, lenen zich echter minder goed voor een digitaal oefenprogramma.

 

Om te bepalen of Taalzee aansluit bij uw wensen, kunt u een gratis demo account aanmaken. U kunt ook een aantal leerlingen laten spelen om te bekijken hoe zij het programma ervaren.