gebruikerstips taalzeeHaal meer uit Taalzee en uw andere Oefenwebproducten met onze gebruikerstips. Ook helpen we u om uw leerlingen te motiveren zodat zij vaker inloggen in Taalzee.

1. Stijgers en dalers

Vergelijk de scores van het groepsoverzicht in de resultatenpagina met een printscreen van de scores van een eerder groepsoverzicht van bijvoorbeeld een maand geleden. Op basis van de kleuren kun je zien welke leerling vooruit is gegaan, welke gelijk is gebleven of zelfs in score is gedaald. De leerlingen die een stijging hebben laten zien worden beloond met een prijsje. Dit kan bijvoorbeeld een sticker zijn, iets lekkers of extra tijd op de computer. Op deze manier richt je je op vooruitgang per leerling, ongeacht op welk niveau een leerling oefent.
Hiermee maakt iedere leerling evenveel kans om beloond te worden.

2. Wall of fame

Welke spelers hadden deze week de meeste muntjes, de grootste stijging in niveau, meeste gemaakte opgaven, meeste gespeelde spellen, langst gespeeld, etc.? Maak dit inzichtelijk op een Wall of fame in uw klas.

3. Klassencompetitie

Er zijn veel scholen waarbij (bijna) alle klassen oefenen met onze producten. Zo’n school zou ook een klassencompetitie kunnen aangaan. Hierbij wordt per klas gekeken hoeveel muntjes er gezamenlijk zijn verdiend en dit vergeleken met andere klassen. Er kan ook een vergelijking plaatsvinden op het aantal opgaven dat is gemaakt.

4. Nachtmerries omzetten in dromen

Voor leerlingen die moeite hebben met een spel kunt u de nachtmerrieopgaven bekijken. Dit zijn de meest opvallende fouten van een leerling. De nachtmerrieopgaven kunt u als leidraad gebruiken voor individuele instructie. U vindt de nachtmerrieopgaven in het dashboard door in het Resultatenoverzicht te klikken op ‘bekijken’ achter de naam van een leerling en vervolgens op één van de spellen. Leerlingen vinden de nachtmerrieopgaven in hun spelomgeving in de Groeikaart.

5. Groene basis

Spreek met uw klas af dat in het Resultatenoverzicht ‘Laatst gespeeld’ in het dashboard, alle spellen uit de basisomgeving op bijvoorbeeld donderdag of vrijdag groen moeten zijn. Dat betekent dat alle spellen in die week gespeeld moeten worden. Zoals hierboven in punt 2 besproken heeft u zelf invloed op welke spellen er in de basisomgeving staan.

 

Rekentuin aansluiten bij de methodeWilt u dat uw leerlingen alleen de domeinen oefenen die u in de klas behandelt? Of wilt u enkele leerlingen gericht laten oefenen? Gebruik dan de Spelinstelling. Dit geeft u de vrijheid om zelf te bepalen welke spellen zichtbaar zijn in de spelomgeving. Zo heeft u zelf in de hand wat uw leerlingen oefenen in onze producten.

Update 29 maart 2017:
We hebben besloten de gebruikersmiddag te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. We houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.

gebruikersmiddag OefenwebBij Oefenweb hechten we grote waarde aan de meningen en ideeën van onze gebruikers. Hierdoor kunnen wij onze producten nog beter aan laten sluiten bij wat leerkrachten nodig hebben om goed onderwijs vorm te geven. Wilt u hier ook aan bijdragen? Kom dan op woensdagmiddag 5 april 2017 om 14:30 uur naar het kantoor van Oefenweb in Amsterdam.

oefenwebscores in rekentuin, taalzee en words&birdsOnlangs zijn we nieuwe Oefenwebscores gaan gebruiken in onze producten Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. De scores bieden leerkrachten, ouders en kinderen inzicht in het niveau van de speler. In onze eerste Oefenweb Snapshot leggen we uit hoe u de scores interpreteert en gebruikt om uw onderwijs nog beter op uw leerlingen af te stemmen.

Oefenwebscores in een grafiekWaar vindt u de nieuwe Oefenwebscores?

Spelers zien de nieuwe scores op de bordjes in Rekentuin en op de visjes en vogeltjes in Taalzee en Words&Birds. Ook de sterren in de groeikaart zijn nu gebaseerd op de nieuwe scores. Leerkrachten vinden de nieuwe scores terug op de individuele resultatenpagina’s in de beheerderomgeving, zowel in de overzichtstabel met alle scores per spel als in de ontwikkelingsgrafieken.

Wat betekenen de nieuwe scores?

De nieuwe scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben de scores 300, 500 en 800 gekoppeld aan eind groep 3, 5 en 8. Hierdoor kunnen kinderen, ouders en leerkrachten nu eenvoudig zien of ze al op het gemiddelde niveau van eind groep 3, 5 en 8 scoren.

Gemiddeld eindniveau

Voor alle spellen geldt nu dat een score van 800 betekent dat een kind het gemiddelde niveau heeft gehaald van onze gebruikers aan het eind van de basisschool. Hij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 leerling aan het eind van het schooljaar. Voor Rekentuin en Taalzee hebben we ook de scores 300 en 500 geijkt. Dit geldt niet voor Words&Birds. Een score van 500 in Rekentuin en Taalzee betekent dus dat het kind hetzelfde scoort als een gemiddelde groep 5 leerling aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 binnen deze producten gelijk is aan een score die je aan het eind van groep 3 van een gemiddelde gebruiker in onze producten kunt verwachten. Met deze scores hebben kinderen nu ook zelf beter inzicht in hoe goed ze het doen op de verschillende spellen en aan welke spellen ze meer aandacht moeten besteden.

Alleen 300, 500 en 800

Let op! Omdat dit erg ingewikkeld is hebben we enkel de scores 300 en 500 voor Rekentuin en Taalzee en de score 800 voor al onze producten geijkt. Voor de overige scores geldt dus niet dat de honderdtallen precies gelijk vallen met de leerjaren. Gelukkig behouden we ook de relatieve scores in de beheerdersomgeving en kunt u hiermee de nieuwe scores voor alle leerjaren goed interpreteren. De relatieve scores zijn de vertrouwde percentielscores waarmee de scores van kinderen vergeleken worden met kinderen van dezelfde leeftijd. Op deze manier kunt u voor elk leerjaar en voor alle spellen terugvinden hoe kinderen presteren vergeleken met leeftijdsgenoten.

groeikaart rekentuinWat verandert er voor u met de komst van deze nieuwe Oefenwebscores?

Vanaf het nieuwe schooljaar (22 augustus 2016) hanteren we de nieuwe scores. Dit betekent dat kinderen vanaf dan de nieuwe scores op hun bordjes en dieren zien. Voor de meeste kinderen betekent de overgang naar de nieuwe scores dat hun plantjes er ook wat groter uit zullen zien dan voor de vakantie. Een mooie beloning voor al het harde werk dat ze al verricht hebben. Doordat we nu werken met honderdtallen is de vooruitgang ook beter zichtbaar. Zo kunnen spelers en beheerders goed in de gaten houden of ze hun score hebben verhoogd na een oefensessie en zullen ze meer succes ervaren.

Onze onderwaterdieren in Dictee worden spraakzamer!

In het spel Dictee blijken een aantal woorden moeilijk te verstaan zonder zinsverband. Vandaar dat vanaf heden de woorden in het spel Dictee eerst worden voorgelezen in een zin. Daarna wordt het desbetreffende woord herhaald. Het plaatsen van het woord in een zin zorgt ervoor dat spelers niet alleen leren hoe ze het woord schrijven, maar ook hoe ze het woord gebruiken.

Nu ook zinnen in DicteeVoorbeelden zijn:
‘’Zwemmen in de zee is leuk. Zee.’’
‘’Ik geef mijn vriendinnetje een bloem. Bloem’’

Indien onze spelers nog onduidelijke zinnen of woorden tegenkomen dan kunnen ze dit aangeven door op het uitroepteken te klikken bij de opgave. Zo kunnen ze een opmerking plaatsen over de zin of het woord. Of u kunt het ons laten weten via info@oefenweb.nl. Zo blijven we doorlopend de Taalzeespellen optimaliseren.

Wat te doen als de zinnen nog niet worden voorgelezen?
Door de Cache te verwijderen ((shift) F5) worden de zinnen ook bij u voorgelezen. Klik op de deze link en lees de instructie van Google over hoe u dit moet doen voor verschillende browsers.

Wat doet het spel Dictee?
In dit spel wordt het spellen van uiteenlopende woorden geoefend. Na het horen van een zin en vervolgens een woord dient de speler het woord op de juiste manier op te schrijven.

Plaats het spel Dictee standaard in de basiszee!
Met de spelinstelling functionaliteit kunt u per kind bepalen of het spel in de basis- of bonuszee staat. Vindt u dit spel belangrijk en wilt u dat al uw leerlingen ermee werken? Log in met uw inloggegevens en klik in de beheerdersomgeving op beheer – spelinstelling. Vervolgens kunt u achter de naam van uw klas of van een leerling klikken op bewerken. Verplaats nu Dictee naar de basiszee en nadat u op OK klikt kan deze leerling of klas het spel spelen.

vakantiemodus in taalzee

Voorkom zieke visjes

Ook wanneer de schooldeuren sluiten en de vakantie is begonnen, kunnen spelers nog oefenen in onze producten. Om te voorkomen dat hun spelomgeving toch achteruitgaat doordat ze minder oefenen, hebben we de vakantiemodus.

Als beheerder heeft u de mogelijkheid om de spelomgeving van spelers in de vakantiemodus te zetten. Spelers kunnen gewoon blijven oefenen met onze producten, maar er zal geen verval in hun spelomgeving optreden. Dit voorkomt dat spelers die tijdens de vakantie niet of minder oefenen, na de vakantie beginnen met een verdorde speelomgeving. Zo is hun harde werken niet voor niets geweest en kunnen ze direct verder waar ze gebleven waren!

Let op! De vakantiemodus moet voor ieder product (Rekentuin/Taalzee/Words&Birds) apart ingesteld worden.

Videouitleg over de vakantiemodus

Meer informatie en uitgebreidere handleidingen vindt u op onze instructiepagina’s.

 

In 24 uur een quiz voor de hele klas

 

Tijdens ons Oefenweb 24-uursproject (21/22 april) hebben we geprobeerd om een spel voor onze spelers te maken.

Na een lange nacht is uiteindelijk de OEFENWEBSTRIJD geboren!

Oefenwebstrijd!Gaan jullie de uitdaging ook aan? Op 30 mei is deze quiz te spelen, gewoon in je eigen klas op het digibord.

We zijn heel benieuwd hoeveel tijd jullie nodig hebben om hem op te lossen. Rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en topografie alles komt voorbij in deze openbare en leerzame quiz bestaande uit kennis-, doe- en puzzelvragen.

Als docent kun je je klas aanmelden voor de Oefenwebstrijd om op 30 mei tegen andere klassen te strijden!

Alle geschreven woorden uit het rijmspel verwijderd

 

Soms merken we dat een spel niet optimaal functioneert, bijvoorbeeld doordat we mailtjes krijgen van gebruikers of we dit opmerken als we langsgaan op een school. Dit was het geval bij het spel Rijmen. In dit rijmspel kwamen ook opgaven voor waar kinderen woorden moesten lezen. rijmspel aangepastNu is echter gebleken dat ook jongere kinderen deze opgaven te vaak voorbij zien komen. Daarom hebben we besloten alle opgaven waarbij kinderen woorden moeten lezen uit het spel Rijmen te halen. Gelukkig blijven er nog meer dan genoeg opgaven over en kunnen alle kinderen lekker blijven rijmen, maar dit keer zonder zorgen van het moeten lezen van woorden.

Score op het bordspel van het Rijmspel wijzigt door deze aanpassing
We passen wel vaker opgaven aan die toch niet helemaal blijken te kloppen of minder goed blijken te werken dan we van te voren hadden bedacht. Door onze web-based producten zijn we erg flexibel en kunnen we verbeteringen meestal snel doorvoeren. Doordat deze verbeteringen vaak klein zijn, merkt u hier in de scores meestal niets van. Bij deze verbetering voor Rijmen is dat anders: omdat er een flink aantal opgaven uit het spel gehaald worden, kan het zijn dat de scores op de bordjes van de spelers ineens wat zullen stijgen of dalen. Dit is dus geen teken van voor- of achteruitgang van uw leerlingen of kinderen, maar van een aanpassing in het spel. Het gaat hier om een eenmalige verandering. Houd hier dus rekening mee als u en uw leerlingen of kinderen de scores op de bordjes nauwlettend in de gaten houden.

Videoreview van Juf Jannie toont spelomgeving Taalzee

 

Juf Jannie van jufjannie.nl heeft een videoreview gemaakt over Taalzee. Hierin laat Juf Jannie zien hoe kinderen spelen in Taalzee, maar ook hoe u als ouder of docent inzicht heeft in de voortgang van uw kind(eren). Onlangs maakte Juf Jannie ook al een videoreview van Rekentuin.

Juf Jannie laat in haar review uitgebreid zien hoe de kinderen de online spelomgeving ervaren. Zo laat ze zien hoe de kinderen goed voor hun dieren in Taalzee zorgen, namelijk door genoeg oefeningen te maken. Daarnaast wordt de voortgang van de kinderen besproken en hoe kinderen en ouders of docenten hier inzicht in hebben.
Bij de droomopgaven en nachtmerries zie je de vragen die het kind het beste en het slechtste maakt, zoals ook te zien in de videoreview. jufjannie3Wij zijn het eens met Juf Jannie dat het vreemd is dat de vraag over de wolk werd fout gerekend. Wij hebben deze vraag dan ook aangepast in Taalzee.

Graag willen we aan deze review nog toevoegen dat het niveau van de opgaven niet afhangt van de leeftijd van een kind of een groep waar het kind in zit maar puur van het niveau van het kind. Zodoende oefent elk kind altijd op het eigen niveau en maakt het zo’n driekwart van de opgaven goed.

Juf Jannie heeft Taalzee eerder al uitgebreid uitgeprobeerd. U kunt haar ervaringen in deze review lezen. Wilt u net als Juf Jannie Taalzee gebruiken voor uw eigen kind, kunt u hier meer lezen over de mogelijkheden van Taalzee. Als u Taalzee voor uw kinderen bestelt heeft u, net als scholen, toegang tot een uitgebreide resultatenrapportage waar onder andere de prestatie van uw kind(eren) automatisch wordt vergeleken met leeftijdsgenoten.

Onderhoud aan website

 
Dinsdagochtend 26 januari 2016 is het mogelijk dat rekentuin.nl, taalzee.nl en wordsandbirds.nl niet of beperkt bereikbaar zijn vanwege onderhoud aan onze websites.

We streven ernaar de service van onze websites continu te verbeteren. Om die reden vindt er maandagavond met mogelijk uitloop tot dinsdagochtend belangrijk onderhoud plaats. We realiseren dat dit vervelend is voor onze gebruikers en doen er alles aan het moment dat we uit de lucht zijn zo beperkt mogelijk te houden.
luko
Als u nog vragen heeft omtrent deze melding dan kunt u contact met ons opnemen via beheer@oefenweb.nl. We bieden onze excuses aan voor het ongemak.

Het Oefenwebteam