We hebben een nieuwe verwerkersovereenkomst! Deze treedt per 25 mei 2018 in werking en is volledig in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bijgevoegd vind je de nieuwe verwerkersovereenkomsten 3.0 voor scholen en bovenschoolse organisaties.

Verwerkersovereenkomst voor scholen
Verwerkersovereenkomst voor bovenschoolse organisaties en stichtingen

Deze overeenkomsten zijn ook op onze privacy-pagina van de Oefenwebsite te vinden.

Wanneer scholen een nieuwe bestelling plaatsen, zal deze verwerkersovereenkomst ook onder de aandacht gebracht worden via ons bestelformulier. Omdat onze abonnementen nooit automatisch worden verlengd, zal elke school de nieuwe overeenkomst te zien krijgen. De bestaande overeenkomsten blijven geldig totdat de nieuwe versie 3.0 getekend is, zoals ook te lezen is in het privacyconvenant.

Heb je vragen over hoe wij de privacy van onze gebruikers beschermen? Je kunt ons bereiken via info@oefenweb.nl of via 020-8969444.

tijl uilenspiegelschool eerste zeekasteel in taalzee compleetHet eerste Zeekasteel in Taalzee is compleet! De leerlingen van groep 7A van de Tijl Uilenspiegelschool in Amsterdam maakten dagelijks 150 opgaven in Rekentuin en Taalzee. Daarmee wisten zij in korte tijd de groepsprijs helemaal vrij te spelen. Wat een prestatie! Onze felicitaties voor groep 7A en hun meester Jaimy Koppers.

train je geheugen in taalzeeGeheugen trainen met nieuw Taalzeespel

Een goed werkgeheugen is belangrijk voor taal. Het helpt je bijvoorbeeld spellingsregels te onthouden, maar ook wat je net in een verhaaltje gelezen hebt. En dat werkgeheugen kun je trainen in ons nieuwste Taalzeespel.

Train je geheugen in Taalzee

We hebben Taalzee namelijk uitgebreid met een nieuw spel: Geheugen. In dit spel trainen spelers hun verbaal werkgeheugen door middel van audio-opgaven. Ze horen per opgave een reeks cijfers die ze vervolgens in omgekeerde volgorde in het antwoordveld moeten noteren. Zo horen ze bijvoorbeeld 3-4-2-9 en noteren dan als antwoord 9-2-4-3.

Ook voor jonge spelers

Doordat dit spel voorzien is van audio, kunnen ook jonge spelers die al getalbegrip hebben aan de slag met dit nieuwe spel.

Let op:

Het spel verschijnt vanzelf in de basisomgeving van Taalzee als je niets hebt ingesteld voor je leerlingen. Maak je gebruik van aangepaste spelinstellingen voor je leerlingen? Vergeet dan niet Geheugen handmatig in de zee te plaatsen.

het laatste woordDe zee-egel zegt gedag

De zee-egel van het Laatste Woord in Taalzee heeft zijn laatste woorden in Taalzee gezegd. Hij is deze zomer op vakantie gegaan naar warmere wateren en is niet van plan terug te komen in onze Taalzee.

Kwaliteit in onze spellen

Bij Oefenweb houden we onze spellen voortdurend in de gaten. We kijken bijvoorbeeld of de opgaven geen fouten bevatten, of er genoeg opgaven zijn voor alle niveaus en of spellen technisch goed werken.

Doordat Het Laatste Woord gebruikmaakt van Flash, was het al niet speelbaar op tablets en ook op de computer had het spel technische mankementen. Daarom hebben we besloten het spel uit te zetten.

Werkgeheugen trainen met nieuw spel

In Het Laatste Woord trainden spelers hun werkgeheugen. We willen natuurlijk dat ze dit kunnen blijven doen en hebben daarom het spel Geheugen gelanceerd.

onzichtbare muntjes in LetterchaosTest met onzichtbare muntjes

Continu denken we na over hoe we onze producten slimmer en leuker kunnen maken. We gebruiken A/B tests om antwoord te krijgen op vragen als: Wat gebeurt er als we het vraagteken iets later laten zien? Hoe reageren kinderen als ze meer tijd voor een opgave krijgen of wat gebeurt er als kinderen de muntjes niet zien aflopen?

Op de laatste vraag hopen we binnenkort een antwoord te hebben. In het spel Letterchaos in Taalzee laten we namelijk op dit moment geen aflopende muntjes meer zien. Kinderen krijgen nu, voordat ze het spel spelen de melding: ‘Je hebt een korte tijd voor elke opgave. Je ziet de muntjes nu niet aftellen’.

Met deze proef achterhalen we wat de invloed van de muntjes is. Kunnen we ze zomaar weglaten? Beïnvloedt dit het speelgedrag van kinderen? Zijn we, zonder muntjes, nog altijd in staat het juiste niveau van spelers te bepalen voor dit spel? Uiteraard houden we je op de hoogte!

updates in taalzeeUpdates in Taalzee, heeft u ze al opgemerkt?

Dagelijks werken we met veel plezier aan onze producten. Zo hebben we afgelopen halfjaar diverse updates gedaan om Taalzee nog leuker voor spelers en eenvoudiger voor leerkrachten te maken. Hieronder het overzicht van alle updates in Taalzee.

  • Update bestaande spellen:
    – De Taalzeespellen werken nu nog soepeler op tablets, doordat we de werking hebben verbeterd.
    – Het spel Letterchaos is geoptimaliseerd waardoor opgaven minder snel fout worden gerekend.

 

Maar we deden nog veel meer vernieuwingen in onze producten. Bekijk hier het overzicht met meer dan 20 vernieuwingen!

gebruikerstips taalzeeHaal meer uit Taalzee en uw andere Oefenwebproducten met onze gebruikerstips. Ook helpen we u om uw leerlingen te motiveren zodat zij vaker inloggen in Taalzee.

1. Stijgers en dalers

Vergelijk de scores van het groepsoverzicht in de resultatenpagina met een printscreen van de scores van een eerder groepsoverzicht van bijvoorbeeld een maand geleden. Op basis van de kleuren kun je zien welke leerling vooruit is gegaan, welke gelijk is gebleven of zelfs in score is gedaald. De leerlingen die een stijging hebben laten zien worden beloond met een prijsje. Dit kan bijvoorbeeld een sticker zijn, iets lekkers of extra tijd op de computer. Op deze manier richt je je op vooruitgang per leerling, ongeacht op welk niveau een leerling oefent.
Hiermee maakt iedere leerling evenveel kans om beloond te worden.

2. Wall of fame

Welke spelers hadden deze week de meeste muntjes, de grootste stijging in niveau, meeste gemaakte opgaven, meeste gespeelde spellen, langst gespeeld, etc.? Maak dit inzichtelijk op een Wall of fame in uw klas.

3. Klassencompetitie

Er zijn veel scholen waarbij (bijna) alle klassen oefenen met onze producten. Zo’n school zou ook een klassencompetitie kunnen aangaan. Hierbij wordt per klas gekeken hoeveel muntjes er gezamenlijk zijn verdiend en dit vergeleken met andere klassen. Er kan ook een vergelijking plaatsvinden op het aantal opgaven dat is gemaakt.

4. Nachtmerries omzetten in dromen

Voor leerlingen die moeite hebben met een spel kunt u de nachtmerrieopgaven bekijken. Dit zijn de meest opvallende fouten van een leerling. De nachtmerrieopgaven kunt u als leidraad gebruiken voor individuele instructie. U vindt de nachtmerrieopgaven in het dashboard door in het Resultatenoverzicht te klikken op ‘bekijken’ achter de naam van een leerling en vervolgens op één van de spellen. Leerlingen vinden de nachtmerrieopgaven in hun spelomgeving in de Groeikaart.

5. Groene basis

Spreek met uw klas af dat in het Resultatenoverzicht ‘Laatst gespeeld’ in het dashboard, alle spellen uit de basisomgeving op bijvoorbeeld donderdag of vrijdag groen moeten zijn. Dat betekent dat alle spellen in die week gespeeld moeten worden. Zoals hierboven in punt 2 besproken heeft u zelf invloed op welke spellen er in de basisomgeving staan.

 

oefenwebscores in rekentuin, taalzee en words&birdsOnlangs zijn we nieuwe Oefenwebscores gaan gebruiken in onze producten Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. De scores bieden leerkrachten, ouders en kinderen inzicht in het niveau van de speler. In onze eerste Oefenweb Snapshot leggen we uit hoe u de scores interpreteert en gebruikt om uw onderwijs nog beter op uw leerlingen af te stemmen.

Oefenwebscores in een grafiekWaar vindt u de nieuwe Oefenwebscores?

Spelers zien de nieuwe scores op de bordjes in Rekentuin en op de visjes en vogeltjes in Taalzee en Words&Birds. Ook de sterren in de groeikaart zijn nu gebaseerd op de nieuwe scores. Leerkrachten vinden de nieuwe scores terug op de individuele resultatenpagina’s in de beheerderomgeving, zowel in de overzichtstabel met alle scores per spel als in de ontwikkelingsgrafieken.

Wat betekenen de nieuwe scores?

De nieuwe scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben de scores 300, 500 en 800 gekoppeld aan eind groep 3, 5 en 8. Hierdoor kunnen kinderen, ouders en leerkrachten nu eenvoudig zien of ze al op het gemiddelde niveau van eind groep 3, 5 en 8 scoren.

Gemiddeld eindniveau

Voor alle spellen geldt nu dat een score van 800 betekent dat een kind het gemiddelde niveau heeft gehaald van onze gebruikers aan het eind van de basisschool. Hij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 leerling aan het eind van het schooljaar. Voor Rekentuin en Taalzee hebben we ook de scores 300 en 500 geijkt. Dit geldt niet voor Words&Birds. Een score van 500 in Rekentuin en Taalzee betekent dus dat het kind hetzelfde scoort als een gemiddelde groep 5 leerling aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 binnen deze producten gelijk is aan een score die je aan het eind van groep 3 van een gemiddelde gebruiker in onze producten kunt verwachten. Met deze scores hebben kinderen nu ook zelf beter inzicht in hoe goed ze het doen op de verschillende spellen en aan welke spellen ze meer aandacht moeten besteden.

Alleen 300, 500 en 800

Let op! Omdat dit erg ingewikkeld is hebben we enkel de scores 300 en 500 voor Rekentuin en Taalzee en de score 800 voor al onze producten geijkt. Voor de overige scores geldt dus niet dat de honderdtallen precies gelijk vallen met de leerjaren. Gelukkig behouden we ook de relatieve scores in de beheerdersomgeving en kunt u hiermee de nieuwe scores voor alle leerjaren goed interpreteren. De relatieve scores zijn de vertrouwde percentielscores waarmee de scores van kinderen vergeleken worden met kinderen van dezelfde leeftijd. Op deze manier kunt u voor elk leerjaar en voor alle spellen terugvinden hoe kinderen presteren vergeleken met leeftijdsgenoten.

groeikaart rekentuinWat verandert er voor u met de komst van deze nieuwe Oefenwebscores?

Vanaf het nieuwe schooljaar (22 augustus 2016) hanteren we de nieuwe scores. Dit betekent dat kinderen vanaf dan de nieuwe scores op hun bordjes en dieren zien. Voor de meeste kinderen betekent de overgang naar de nieuwe scores dat hun plantjes er ook wat groter uit zullen zien dan voor de vakantie. Een mooie beloning voor al het harde werk dat ze al verricht hebben. Doordat we nu werken met honderdtallen is de vooruitgang ook beter zichtbaar. Zo kunnen spelers en beheerders goed in de gaten houden of ze hun score hebben verhoogd na een oefensessie en zullen ze meer succes ervaren.

vakantiemodus in taalzee

Voorkom zieke visjes

Ook wanneer de schooldeuren sluiten en de vakantie is begonnen, kunnen spelers nog oefenen in onze producten. Om te voorkomen dat hun spelomgeving toch achteruitgaat doordat ze minder oefenen, hebben we de vakantiemodus.

Als beheerder heeft u de mogelijkheid om de spelomgeving van spelers in de vakantiemodus te zetten. Spelers kunnen gewoon blijven oefenen met onze producten, maar er zal geen verval in hun spelomgeving optreden. Dit voorkomt dat spelers die tijdens de vakantie niet of minder oefenen, na de vakantie beginnen met een verdorde speelomgeving. Zo is hun harde werken niet voor niets geweest en kunnen ze direct verder waar ze gebleven waren!

Let op! De vakantiemodus moet voor ieder product (Rekentuin/Taalzee/Words&Birds) apart ingesteld worden.

Videouitleg over de vakantiemodus

Meer informatie en uitgebreidere handleidingen vindt u op onze instructiepagina’s.

Nieuwe schooljaarTaalzee instellen voor het nieuwe schooljaar

Welkom terug na een (hopelijk) fijne zomervakantie! We hopen dat u heerlijk uitgerust bent en klaar voor een frisse start van het nieuwe schooljaar.

Om snel van start te kunnen dient u Taalzee eenmalig klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. In onze instructie begeleiden we u stap-voor-stap bij het doorvoeren van de wijzigingen. Wist u bijvoorbeeld dat u onze producten ook kunt klaarzetten met behulp van een EDEX-bestand? In onze instructie leest u meer over de mogelijkheden: