tijl uilenspiegelschool eerste zeekasteel in taalzee compleetHet eerste Zeekasteel in Taalzee is compleet! De leerlingen van groep 7A van de Tijl Uilenspiegelschool in Amsterdam maakten dagelijks 150 opgaven in Rekentuin en Taalzee. Daarmee wisten zij in korte tijd de groepsprijs helemaal vrij te spelen. Wat een prestatie! Onze felicitaties voor groep 7A en hun meester Jaimy Koppers.

train je geheugen in taalzeeGeheugen trainen met nieuw Taalzeespel

Een goed werkgeheugen is belangrijk voor taal. Het helpt je bijvoorbeeld spellingsregels te onthouden, maar ook wat je net in een verhaaltje gelezen hebt. En dat werkgeheugen kun je trainen in ons nieuwste Taalzeespel.

Train je geheugen in Taalzee

We hebben Taalzee namelijk uitgebreid met een nieuw spel: Geheugen. In dit spel trainen spelers hun verbaal werkgeheugen door middel van audio-opgaven. Ze horen per opgave een reeks cijfers die ze vervolgens in omgekeerde volgorde in het antwoordveld moeten noteren. Zo horen ze bijvoorbeeld 3-4-2-9 en noteren dan als antwoord 9-2-4-3.

Ook voor jonge spelers

Doordat dit spel voorzien is van audio, kunnen ook jonge spelers die al getalbegrip hebben aan de slag met dit nieuwe spel.

Let op:

Het spel verschijnt vanzelf in de basisomgeving van Taalzee als je niets hebt ingesteld voor je leerlingen. Maak je gebruik van aangepaste spelinstellingen voor je leerlingen? Vergeet dan niet Geheugen handmatig in de zee te plaatsen.

het laatste woordDe zee-egel zegt gedag

De zee-egel van het Laatste Woord in Taalzee heeft zijn laatste woorden in Taalzee gezegd. Hij is deze zomer op vakantie gegaan naar warmere wateren en is niet van plan terug te komen in onze Taalzee.

Kwaliteit in onze spellen

Bij Oefenweb houden we onze spellen voortdurend in de gaten. We kijken bijvoorbeeld of de opgaven geen fouten bevatten, of er genoeg opgaven zijn voor alle niveaus en of spellen technisch goed werken.

Doordat Het Laatste Woord gebruikmaakt van Flash, was het al niet speelbaar op tablets en ook op de computer had het spel technische mankementen. Daarom hebben we besloten het spel uit te zetten.

Werkgeheugen trainen met nieuw spel

In Het Laatste Woord trainden spelers hun werkgeheugen. We willen natuurlijk dat ze dit kunnen blijven doen en hebben daarom het spel Geheugen gelanceerd.

onzichtbare muntjes in LetterchaosTest met onzichtbare muntjes

Continu denken we na over hoe we onze producten slimmer en leuker kunnen maken. We gebruiken A/B tests om antwoord te krijgen op vragen als: Wat gebeurt er als we het vraagteken iets later laten zien? Hoe reageren kinderen als ze meer tijd voor een opgave krijgen of wat gebeurt er als kinderen de muntjes niet zien aflopen?

Op de laatste vraag hopen we binnenkort een antwoord te hebben. In het spel Letterchaos in Taalzee laten we namelijk op dit moment geen aflopende muntjes meer zien. Kinderen krijgen nu, voordat ze het spel spelen de melding: ‘Je hebt een korte tijd voor elke opgave. Je ziet de muntjes nu niet aftellen’.

Met deze proef achterhalen we wat de invloed van de muntjes is. Kunnen we ze zomaar weglaten? Beïnvloedt dit het speelgedrag van kinderen? Zijn we, zonder muntjes, nog altijd in staat het juiste niveau van spelers te bepalen voor dit spel? Uiteraard houden we je op de hoogte!

updates in taalzeeUpdates in Taalzee, heeft u ze al opgemerkt?

Dagelijks werken we met veel plezier aan onze producten. Zo hebben we afgelopen halfjaar diverse updates gedaan om Taalzee nog leuker voor spelers en eenvoudiger voor leerkrachten te maken. Hieronder het overzicht van alle updates in Taalzee.

  • Update bestaande spellen:
    – De Taalzeespellen werken nu nog soepeler op tablets, doordat we de werking hebben verbeterd.
    – Het spel Letterchaos is geoptimaliseerd waardoor opgaven minder snel fout worden gerekend.

 

Maar we deden nog veel meer vernieuwingen in onze producten. Bekijk hier het overzicht met meer dan 20 vernieuwingen!

eindexamen Nederlands voorbereiden met TaalzeeMet Taalzee zelfs voorbereid voor het eindexamen Nederlands

Als u een leerkracht op de basisschool bent, kon u deze maand rustig ademhalen: uw leerlingen hoefden het VWO eindexamen Nederlands van dit jaar gelukkig nog niet te maken. Het regende namelijk klachten: inmiddels al bijna 29.000. Ter vergelijking: alle klachten van de eindexamens wiskunde VWO – ook geen onomstreden vak – bij elkaar opgeteld komt uit op iets meer dan 2.500.

Goede taalvaardigheid begint met een stevige basis

Deze basis wordt gelegd op de basisschool; bij u dus. Laat uw leerlingen daarom geregeld oefenen met Taalzee, zodat ze over een jaar of 10 beslagen ten ijs komen! (Weten uw leerlingen niet wat ‘beslagen ten ijs komen’ betekent? Laat ze dan oefenen met ons spel Spreekwoorden.)

Verrijk uw leerlingen met Lezen en Woordenschat

Scholieren klaagden vooral over de lengte en moeilijkheid van het examen. Laat uw kinderen daarom oefenen met het spel Lezen, zodat ze zo snel leren lezen dat zelfs een roman van Harry Mulisch binnen drie uur geen geheimen meer voor ze kent. Ook moeilijke woorden zijn in de toekomst voor uw leerlingen geen probleem, als u ze laat oefenen met het spel Woordenschat.

Nooit te lang of te moeilijk

In Taalzee wordt elke gemaakte opgave meteen opgeslagen, dus kinderen bepalen zelf hoe lang ze oefenen. Daarnaast werkt elk kind automatisch op zijn of haar eigen niveau, zonder dat u iets hoeft in te stellen. Te lang of te moeilijk zoals het eindexamen Nederlands zal oefenen met Taalzee dan ook zeker niet zijn – een stuk leuker wel!

gebruikerstips taalzeeHaal meer uit Taalzee en uw andere Oefenwebproducten met onze gebruikerstips. Ook helpen we u om uw leerlingen te motiveren zodat zij vaker inloggen in Taalzee.

1. Stijgers en dalers

Vergelijk de scores van het groepsoverzicht in de resultatenpagina met een printscreen van de scores van een eerder groepsoverzicht van bijvoorbeeld een maand geleden. Op basis van de kleuren kun je zien welke leerling vooruit is gegaan, welke gelijk is gebleven of zelfs in score is gedaald. De leerlingen die een stijging hebben laten zien worden beloond met een prijsje. Dit kan bijvoorbeeld een sticker zijn, iets lekkers of extra tijd op de computer. Op deze manier richt je je op vooruitgang per leerling, ongeacht op welk niveau een leerling oefent.
Hiermee maakt iedere leerling evenveel kans om beloond te worden.

2. Wall of fame

Welke spelers hadden deze week de meeste muntjes, de grootste stijging in niveau, meeste gemaakte opgaven, meeste gespeelde spellen, langst gespeeld, etc.? Maak dit inzichtelijk op een Wall of fame in uw klas.

3. Klassencompetitie

Er zijn veel scholen waarbij (bijna) alle klassen oefenen met onze producten. Zo’n school zou ook een klassencompetitie kunnen aangaan. Hierbij wordt per klas gekeken hoeveel muntjes er gezamenlijk zijn verdiend en dit vergeleken met andere klassen. Er kan ook een vergelijking plaatsvinden op het aantal opgaven dat is gemaakt.

4. Nachtmerries omzetten in dromen

Voor leerlingen die moeite hebben met een spel kunt u de nachtmerrieopgaven bekijken. Dit zijn de meest opvallende fouten van een leerling. De nachtmerrieopgaven kunt u als leidraad gebruiken voor individuele instructie. U vindt de nachtmerrieopgaven in het dashboard door in het Resultatenoverzicht te klikken op ‘bekijken’ achter de naam van een leerling en vervolgens op één van de spellen. Leerlingen vinden de nachtmerrieopgaven in hun spelomgeving in de Groeikaart.

5. Groene basis

Spreek met uw klas af dat in het Resultatenoverzicht ‘Laatst gespeeld’ in het dashboard, alle spellen uit de basisomgeving op bijvoorbeeld donderdag of vrijdag groen moeten zijn. Dat betekent dat alle spellen in die week gespeeld moeten worden. Zoals hierboven in punt 2 besproken heeft u zelf invloed op welke spellen er in de basisomgeving staan.

 

Rekentuin aansluiten bij de methodeWilt u dat uw leerlingen alleen de domeinen oefenen die u in de klas behandelt? Of wilt u enkele leerlingen gericht laten oefenen? Gebruik dan de Spelinstelling. Dit geeft u de vrijheid om zelf te bepalen welke spellen zichtbaar zijn in de spelomgeving. Zo heeft u zelf in de hand wat uw leerlingen oefenen in onze producten.

Update 29 maart 2017:
We hebben besloten de gebruikersmiddag te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. We houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.

gebruikersmiddag OefenwebBij Oefenweb hechten we grote waarde aan de meningen en ideeën van onze gebruikers. Hierdoor kunnen wij onze producten nog beter aan laten sluiten bij wat leerkrachten nodig hebben om goed onderwijs vorm te geven. Wilt u hier ook aan bijdragen? Kom dan op woensdagmiddag 5 april 2017 om 14:30 uur naar het kantoor van Oefenweb in Amsterdam.