Over Taalzee

Taalzee is een adaptieve webapplicatie voor het oefenen en meten van taalvaardigheden. Dit oefenprogramma is te gebruiken vanaf groep 3 (PO) tot in het voortgezet onderwijs (VO). Het kan tevens gebruikt worden voor kleuters die goed zijn in taal.

taalzee

In Taalzee moeten spelers de dieren in hun zee gezond houden door taalspelletjes te spelen. Taalzee bevat ruim 25.000 opgaven verdeeld over 15 verschillende taalspellen: Werkwoorden, Woord benoemen, Zinsontleden, Flits, Dictee, Woordvormen, Letterchaos, Goed gespeld?, Lezen, Woordenschat, Spreekwoorden, Het Laatste Woord, WNF quiz, Rijmen en Zoek de oe.

Leerkrachten kunnen in Taalzee de ontwikkeling van hun leerlingen nauwgezet volgen. Zo krijgen leerkrachten inzicht in de prestaties van hun leerlingen ten opzichte van leeftijdsgenoten en wat hun sterke en zwakke punten zijn.

Meer informatie:

  • Bekijk hier de onafhankelijke evaluaties door COSVIVES en Juf Jannie.
  • Download hier onze flyer en hier onze Oefenweb flyer
  • Bekijk hier onze Prezi presentatie

Rekentuin is de grote broer van Taalzee waarmee op het eigen niveau gerekend kan worden.